AL

Albania

republic in Southeast Europe

  • Republic of Albania 
  •  al 
  •  Republika e Shqipërisë 
  •  Shqipërisë 
  •  🇦🇱 
  •  ALB

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albania

https://m.wikidata.org/wiki/Q222

Category:Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Albania

List of cities in Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Albania

Category:Cities in Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Cities_in_Albania

Category:Populated places in Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Albania

Category:Wikipedia categories named after populated places in Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_categories_named_after_populated_places_in_Albania

Tirana

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tirana

Category:Tirana

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Tirana