CR

Costa Rica

country in Central America

  • Republic of Costa Rica 
  •  🇨🇷 
  •  cr 
  •  CRI 
  •  CRC

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica

https://m.wikidata.org/wiki/Q800

Portal:Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Costa_Rica

Category:Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Costa_Rica

List of cities in Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Costa_Rica

Category:Populated places in Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Costa_Rica

Category:Wikipedia categories named after populated places in Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_categories_named_after_populated_places_in_Costa_Rica

San José, Costa Rica

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9,_Costa_Rica

Category:San José, Costa Rica

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:San_Jos%C3%A9,_Costa_Rica