HU

Hungary

republic in Central Europe

  • hu 
  •  🇭🇺
  •  HUN

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hungary

https://m.wikidata.org/wiki/Q28

Portal:Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Hungary

Category:Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Hungary

List of cities and towns of Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_and_towns_of_Hungary

Category:Cities in Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Cities_in_Hungary

Category:Populated places in Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Hungary

Category:Wikipedia categories named after populated places in Hungary

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_categories_named_after_populated_places_in_Hungary

Budapest

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Budapest

Category:Budapest

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Budapest