MT

Malta

island republic in Europe

  • Republic of Malta 
  •  mt 
  •  🇲🇹
  •  MLT

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malta

https://m.wikidata.org/wiki/Q233

Portal:Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Malta

Category:Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Malta

List of cities in Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Malta

Category:Cities in Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Cities_in_Malta

Category:Towns in Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Towns_in_Malta

Category:Populated places in Malta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Malta

Valletta

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Valletta

Category:Valletta

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Valletta