XK

Kosovo

country in Europe with partially recognized sovereignty

  • Republic of Kosovo 
  •  XK 
  •  KOS 
  •  XKX 
  •  KV 
  •  🇽🇰

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kosovo

https://m.wikidata.org/wiki/Q1246

Category:Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Kosovo

List of cities in Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Kosovo

Category:Cities in Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Cities_in_Kosovo

Category:Populated places in Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Kosovo

Category:Wikipedia categories named after populated places in Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_categories_named_after_populated_places_in_Kosovo

Pristina

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pristina

Category:Pristina

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Pristina